jedalenzs2.sk

Vaše stravovanie

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Home Aktuality Zverejňovanie faktúr

Zverejňovanie faktúr

E-mail Tlačiť PDF

Stránka vznikla za účelom, zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr - zákon č. 546/2010 Z.z. musí rozpočtová organizácia zverejňovať objednávky a faktúry.

Od začiatku roka 2011 implementácia zákona č. 546/2010 Z.z. - povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr. Zákon je platný od 1. januára 2011 a novelou zákona č. 211/2000 Z.z. o o slobodnom prístupe k informáciám ukladá všetkým povinným osobám zákonnú povinnosť zverejňovať zmluvy, ktoré obsahujú informáciu získanú za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Ministerstvá, orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a nimi založené právnické osoby zverejňujú zmluvy v centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie úrad vlády SR. Ostatné povinné osoby - najmä mestá, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj právnické osoby, v ktorých majú majetkový podiel, zverejňujú podľa zákona na svojom webovom sídle a ak ho nemajú, tak v Obchodnom vestníku (zaslaním zmluvy). Popri zmluvách zákon ukladá aj povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry od limitu, ktorý môže stanoviť vláda SR.

Posledná úprava Utorok, 01 Marec 2011 17:21  

Stolovanie

 • Sam Studio
 • Sam Studio
 • Sam Studio
 • Sam Studio
 • Sam Studio

Certifikáty

 • Sam Studio
 • Sam Studio

Anketa

Si rád/a, že stránka vznikla ?
 

Stránku vyrobil

 • Sam Studio
 • Sam Studio
 • Sam Studio
 • Sam Studio

Kto je online

Máme online 5 hostí